Supra dalekohledy
Položek 0 ks
Cena 0 Kč s DPH

HISTORIE

Rok 1959

Transformace při ČSAV

4.4.1959 Ustavení PP ČAS při ČSAV

5/59 - spektroheliograf, info o Příbrami

6/59 - odklepnutí dvoumetru, info o Příbrami, sluneční sekce ČAS, 30 let HaP, hv. v Prostějově

7-59 meteorit Luhy

8*59 - Stavba palenatria

9/59 - celostátní sem. Brno, Zeiss COude

11/59 ´plan Brno, další úlomky Příbrami, Pob. Brno, Optická skupina ČAS, hvězd. Teplice

12/59 - Rukl a KLepešta Měsíc, Košice, Třinec

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1973 se nesl ve znamení oslav 500. výročí narození Mikoláše Koperníka. (2, Mohr)

1. číslo - chybí zcela zprávy ze společnosti

2. číslo  - 500 let Koperník, Program Apollo skončil, Žeň objevů, ZLH - VM

3. číslo - Žeň objevů, + Karel Čacký, medaile za zásluhy Mrkos, 75 let Ondřejova, kurzy A v brně, kopule na Kleti

4. - Kolář ATM, Nová mapa Marsu, PP PH Brno

5. články

6. kosmonautika 1972, Grün,

7. původ planet, Křivský, Am.poz.PH, Pokorný, LH - prešov, P.bystr. VŠB a VM

8. Stavba a vývoj Měsíce, Jakeš, ESO CHile, Heinzel a Hadrava - stud. práce z A, astr. pozorovatelna v Mor. Třebové, ČAS pob. Brno - exkurze do Ondř.

9. vzorek měs. horniny a plaketa prez. Svobodovi, HaP Brno

10. Kopule na kleti, seminář o PP, Brno

11. Kopernikovský kongres IAU, Stopy megal. kultury na slovansk. území, košická pobočka ČAS

12. hvězd. Sonneberg, +14.9.1973 Hubert Slouka,

 

Nástřel článku

70. a 80. léta.

ČAS působí pod ČSAV a členský časopis Říše hvězd tak mnoho informací o činnosti samotné ČAS nepřináší, je spíše zastřešujícím informačním kanálem o astronomii - přináší populárně naučné články od osvědčených autorů, informace ze světové astronomie, informace z hvězdáren a astronomických kroužků, aktuální informace o dění na obloze. Společenská část chybí buď zcela nebo jen ojediněle přinese oznámení o umrtí některého z významných členů či akci některé z podoček (v roce 1973 jsem napočítal 3 takové zprávy).

 

 

 

Po únoru 1948 přicházejí zlaté časy čs. astronomie, což se ovšem nedá říci o samotné ČAS. Popularizace a podpora astronomie jako vědy se stává státní politikou. Organizaci popularizace přebírají Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a materiálně zajišťují NV, které dostávají prostředky jak na techniku tak na personální zabezpečení. Po celé republice se v první vlně budují lidové hvězdárny, vznikají astronomické kroužky a roztáčí se seriál přednášek a besed, nesrovnatelný se skrovnými aktivitami za první republiky. Členský časopis a věstník ČASu Říše hvězd je přebrán Orbisem a stává populárně naučným časopisem o astronomii. V roce 1953 přebírá správu nad petřínskou hvězdárnou NV hl. m. Prahy i když členové ČAS jí nadále využívají jako místo svých setkání i odborných aktivit. ČAS se stává jakousi nadbytečnou organizací. Vyvrcholením krizových let ČAS je radikální změna stanov a statutu na 1. sjezdu ČAS v roce 1959 a přeměna ČAS ze zájmového spolku na výběrovou vědeckou společnost, přičleněnou pod ČSAV. Členové se musí znovu registrovat dle nových pravidel, a tak z počtu více než 3.300 členů, převážně amtérských zájemců o astronomii má ČAS na přelomu 50./60. let necelých 500 členů, převážně vědeckých pracovníků a pracovníků hvězdáren. Díky tomuto personálnímu propojení vědy a popularizace se ČAS zaměřuje na metodické vedení a koordinaci odborných programů lidových hvězdáren, astronomických kroužků a dalších sdružení. O rok později je založena ČAS při SAV s působností na SLovesnku. II. sjezd ČAS konstatuje špatnou komunikaci mezi členy a začíná vycházet neperiodický spolkový věstník Kosmické rozhledy, přinášející aktuální zprávy o tuzemských i zahraničnáćích  pokrocích v astronomii a nejdůležitější spolkové zprávy.

KR přinášejí skutečně pouze nejdůležitější a více méně oficiální zprávy z dění ČAS a naopak, z ŘH jsou zprávy o samotné ČAS vytlačovány zprávami z lidových hvězdáren (snad je PP se drží a stále publikuje výroční dění). Počátkem 70. let řídnou i zprávy v KR a víceméně jsou publikovány pouze udílení cen a životní jubilea.

 

 

ŘH měla původně zaniknout jako pozůstatek minulosti, ale nakonec díky osobě L.L-Š. byla transformována do podoby populárně naučného časopisu. (ŘH 12/1969, 235 umrtí +31.8.1969)

Rok 1959

Transforamace při ČSAV

4.4.1959 Ustavení PP ČAS při ČSAV

5/59 - spektroheliograf, info o Příbrami

6/59 - odklepnutí dvoumetru, info o Příbrami, sluneční sekce ČAS, 30 let HaP, hv. v Prostějově

7-59 meteorit Luhy

8*59 - Stavba palenatria

9/59 - celostátní sem. Brno, Zeiss COude

11/59 ´plan Brno, další úlomky Příbrami, Pob. Brno, Optická skupina ČAS, hvězd. Teplice

12/59 - Rukl a KLepešta Měsíc, Košice, Třinec

 

 


Produkty nenalezeny

dalekohled
0.373165845871