Supra dalekohledy
Položek 0 ks
Cena 0 Kč s DPH

Kolimace dalekohledu není strašák

Kolimace je proces seřízení zrcadel dalekohledu tak, aby odrazem světla od obou vznikl ostrý obraz. Seřízení dalekohledu si můžete jednoduše ověřit za dobrých pozorovacích podmínek pozorováním rozostřené hvězdy. Použijte vysoké zvětšení (okolo dvojnásobku průměru dalekohledu v mm), nastavte jasnou hvězdu do středu zorného pole a pohněte zaostřováním tak, aby hvězda byla lehce rozostřena. Za opravdu dobrých pozorovacích podmínkek uvidíte středový kroužek (Airyho disk) obklopený několika difrakčními kroužky. Pokud jsou kroužky symetrické okolo Airyho disku, dalekohled je dobře seřízený, čím větší je asymetrie, tím hůře je dalekohled zkolimován.

Airyho disk

Proces kolimace je odlišný u jednotlivých konstrukcí zrcadlových dalekohledů. Systémy Maksutov-Cassegrain většinou nelze uživatelsky kolimovat, neboť hlavní zrcadlo je běžně nepřístupné a je spojeno s ostřícím mechanismem zatímco sekundární zrcátko je napařeno přímo na korekční desce (menisku). Systémy Schmidt-Cassegrain kolimovat většinou lze i když celý proces se provádí pouze seřízením sekundárního zrcátka.

Kolimace zrcadlového newtonova dalekohledu

 

Schema Newtona

 

Nejrozšířenější systémy Newton lze kolimovat a ke správnému seřízení jsou uzpůsobena obě zrcadla. Dále je proto popsána kolimace dalekohledů typu Newton.

Kolimační okulár

Kolimační okulárKolimace je snadný uživatelský úkon, ke kterému vám postačí jednoduché prostředky. Pokud nemáte k dispozici kolimační okulár, případně laserový kolimátor, je možné si vyrobit kolimační přípravek z plastové krabičky od 35mm filmu (pro kolimaci dalekohledů s 1.25" výstupem). Do víčka udělejte přesně ve středu malý otvor a krabičce odřízněte dno. Tento nástroj vám pomůže udržet oko ve středu okulárového výtahu.

Seřízení sekundáru

Sejměte krytku tubusu dalekohledu a podívejte se do tubusu. Na dně tubusu je zrcadlo, držené na místě třemi příchytkami v rozestupu 120° a nahoře je malé oválné sekundární zrcátko, umístěné na držáku a nakloněné o 45° směrem k okulárovému výtahu. Stav před kolimací Nasaďte přípravek na okulárový výtah na místo okuláru. Namiřte proti světlému pozadí (obloha, stěna) a pokud se vám ukáže v kolimačním okuláru (přípravku) zhruba takový obrázek, je čas dalekohled zkolimovat.

Sekundární zrcátko se seřizuje středovým šroubem (ten pohybuje zrcátkem nahoru a dolů v tubusu) a třemi menšími šroubky okolo (těmi se nastavuje náklon zrcátka. Primární (hlavní) zrcadlo se seřizuje třemi stavěcími šrouby na zadní části tubusu dalekohledu. Správná poloha zrcadla po seřízení je zajištěna dalšími třemi šrouby.


 

Seřízení sekundárního zrcátka

Kolimace sekundáru

Namiřte dalekohled na světlé místo a nasaďte kolimační nástavec místo okuláru na okulárový výtah a podívejte se do něj. Je možné, že budete muset pootočit zaostřováním, abyste neviděli okraj okulárového výtahu. Prozatím ignorujte odraz sekundárního zrcátka (s vaším okem nebo kolimátorem) a zaměřte se na tři příchytky primárního zrcadla. Pokud je nevidíte, znamená to, že budete muset pohnout sklonem sekundárního zrcátka (třemi šroubky) a to buď imbus klíčem nebo křížovým šroubovákem. Střídavě povolujte jeden a utahujte ostatní dva šroubky, dokud neuvidíte symetricky všechny tři příchytky primárního zrcadla. Poté se ujistěte, že tři šroubky sekundárního zrcátka jsou utažené a zrcátko je tak pevně uchyceno na místě.

 

Seřízení primárního zrcadla

Uchycení zrcadla

Několika otočkami uvolněte tři pojistné šrouby primárního zrcadla na zadní části (dně) tubusu. Pokud jsou na dně 3 velké rýhované šrouby a 3 malé křížové šrouby, křížové jsou pojisné a rýhované jsou stavěcí (seřizovací). Pokud je na dně 6 křížových šroubů, pak 3 jsou dotaženy až po hlavu a 3 vyčnívají (nejsou zcela dotaženy). Pak 3 vyčnívající jsou pojistné a 3 dotažené jsou stavěcí. Pokud jsou na dně 3 křížové a 3 imbus šrouby, potom 3 imbus šrouby jsou pojistné a 3 křížové jsou stavěcí.

Přiložte oko k okulárovému výtahu (bez okuláru) a rukou pohýbejte okolo vnitřního okraje ústí tubusu. Ve výtahu uvidíte odraz své ruky. Ruku zastavte tam, kde je odraz sekundárního zrcátka je nejblíže okraji primárního zrcadla. Držte ruku na tomto místě a přesvědčte se, zda na konci je v tomto směru stavěcí šroub. Pokud ano, pomalu jej povolte (doleva) a tím pohnete primárním zrcadlem směrem do středu. Pokud tam stavěcí šroub není, šroub na protilehlé straně dna utáhněte (doprava). Takto proces opakujte, dokud není obraz zcela symetrický dle obrázku.

Kolimace dalekohledu

Výhodou je, může-li vám někdo s kolimací pomoci, zejména u větších průměrů dalekohledů. Poté utáhněte pojistné šrouby, aby primární zrcadlo zůstalo pevně v seřízené poloze.

Výsledek svého úsilí zkontrolujte za dobrých pozorovacích podmínek na obrazu jasné hvězdy. Jsou-li odchylky malé, lze korekci kolimace provést i v noci pouze primárním zrcadlem. Nemáte-li na dalekohledu instalován hodinový stroj, zajišťující automatické sledování hvězd (např. dalekohledy Dobson), hodí se ke kolimaci Polárka (Alfa UMi), jejíž pohyb je nepatrný.

Ke kolimaci je možné použít také laserový kolimátor. Práce s ním je mnohdy pohodlnější, lze ji provádět i za bílého dne i když může skrývat některá uskalí.

Kolimace pomocí laserového kolimátoru

Nejprve je třeba zkontrolovat případně nastavit sekundární zrcátko do osy okulárového výtahu - tj. tak, aby při pohledu do okulárového výtahu (bez okuláru) byl vidět odraz všech tří úchytů primárního zrcadla najednou. Lze k tomu použít i kolimační okulár.

Kolimace

Cílem kolimace je stav, kdy laser po odrazu nejprve na sekundárním a pak na hlavním zrcadle dopadne po stejné dráze opět na sekundární zrcátko a odrazí se zpět do kolimátoru. Tam jej uvidíte bočním otvorem na středu terčíku.

Zasuňte kolimátor do okulárového výtahu a rozsviťte laser kolimátoru. Nejprve nastavujte stavěcí šroubky 1, 2 a 3 na sekundárním zrcátku, dokud laserový paprsek nedopadá přesně doprostřed hlavního zrcadla (většina dalekohledů jej má vyznačen terčíkem). Pohybem ruky před ústím dalekohledu zjistěte, zda se laserový paprsek neodráží tubusem ven mimo sekundární zrcátko. Pokud ano, tak stavěcími šrouby hlavního (primárního) zrcadla nastavte hlavní zrcadlo tak, aby se laserový paprsek odrážel zpět na sekundární zrcátko. Pak jej uvidíte na terčíku kolimátoru a další justáží hlavního zrcadla nastavte laserový bod do středu terčíku.

Správnost kolimace dalekohledu ověřte za dobrých pozorovacích podmínek na zobrazení hvězd.výrobek
KOLIMÁTOR BAADER 2450343 COLLI III LASEROVÝ

Přepracovaný a inovovaný universální laserový kolimátor pro seřizování soustav NEWTON. Velmi úzká štěrbina dává tenký laserový paprsek pro přesnější justáž soustavy. Rytá destička s mřížkou zobrazuje vracející se paprsek a umožňuje odečíst a sledovat je

2 220 Kč s DPH Detail produktu Je skladem

výrobek
KOLIMÁTOR HOTECH USA SCA-1.25” S KŘÍŽKEM

Špičkový laserový kolimátor velmi precizně zpracovaný s upínacím průměrem 1,25” a s zobrazením křížku místo bodu.. Barva červená 650nm, výkon

3 850 Kč s DPH Detail produktu Je skladem
dalekohled
0.364777088165