Supra dalekohledy
Položek 0 ks
Cena 0 Kč s DPH

Co se psalo v Říši hvězd

ŘÍŠE HVĚZD 1922, ročník III.

Ve třetím roce existence Říše hvězd vedl redakci časopisu Karel Novák a tiskla jej tiskárna Štorkán a spol. na Husově třídě 88, Žižkov. Vyšlo osm čísel a jedno dvojčíslo (9-10).

Pravidelnou a nejrozsáhlejší částí časopisu byly vždy Rozhledy, udávající dění na obloze v nadcházejícím období. Bylo publikováno několik nosných článků, některé vyšly na pokračování případně i v dalších letech.
K. Anděl a A. Liegert píší O Měsíci, probírají jednotlivé útvary a K. Anděl články doprovází kresbami ze svého (budoucího) atlasu (1-3). B. Hacar vysvětluje význam juliánského datování (5) a referuje o nejnovějších poznatcích o Měnlivých hvězdách typu Delta Cepheii (7-8). Fr. Nušl podává rozsáhlou informaci o valném shromáždění Mezinárodní Unie Astronomické, konané v Římě (6-10). IAU zasedala v 32 komisích, účastnilo se přes 100 vědců ze 17 zemí. Stanoveno bylo například používání jednotek délky v astronomii - kilometr, astronomická jednotka a parsek, bylo přijato doporučení používat třípísmenné zkratky souhvězdí a přijata výzva k hledání nových kovových slitin pro konstrukci velkých zrcadel, kde sklo z teplotních důvodů nevyhovuje!


Pozorovatelna ČAS v Havlíčkových sadechVedle nekrologů k umrtí Čeňka Strouhala a Gustava Grusse, byly publikovány i tři články o významných osobnostech astronomie - holandském profesorovi J. O. Kapteijnovi (6-7), který téhož roku zemřel, rozsáhlý článek k 80. narozenimám o Camille Flammarionovi (9-10) a přehledový článek ke 100. výročí úmrtí o Williamu Herschelovi (9-10).

Z drobných článků zaujme Klepeštův popis zkušeností s fotografováním Voigtländerem 108/394 mm, pointovaného Zeissem 60/600 mm a to jak z Ondřejova, tak z Prahy, série článků Rudolfa Schneidera o počasí pozemském i planetárním a zpráva shrnující došlé informace k průletu jasného meteoru nad západními Čechami 22. 9. 1922. Do čísel přispívali i Josef Hraše, Arnošt Dittrich, Benjamin Chmelař a další.

Z technicky laděných článků stojí za zmínku ten o používání binokulárních nástavců na dalekohledy od K. Nováka, používání fotografického objektivu na Mléčnou dráhu od J. Klepešty, představení 100” dalekohledu na Mt. Wilsonu od V. Rolčíka, polární ustavení paralaktického dalekohledu metodou hvězd o stejné deklinaci od J. Klíra či noticka o fixaci odrazné plochy zrcadel japonským lakem a acetonem.

Ze života společnosti

Rok 1922 byl poznamenán odchodem dvou význačných profesorů - nejprve profesora fyziky Čeňka Strouhala a v polovině roku profesora astronomie, ředitele AsÚ UK a autora první české učebnice astronomie "Z říše hvězd"  Gustava Grusse (1854-1922). Naopak členy společnosti se stali vedle řady jiných nositelé jmen, se kterými se budeme ještě dlouho setkávat - prof. Bohumil Mašek, Hubert Slouka, František Kadavý, František Schüller (atlas ~ 1928), ale i Vojenský zeměměřičský ústav československý.

19.4.1922 byl zvolen předsedou prof. František Nušl, který ve funkci setrval až do roku 1948.

Ministerstvo školství a národní osvěty přiznalo ČAS subvenci 1500 Kčs na šíření znalostí z astronomie. Na jaře zakoupila společnost z výnosu činnosti Výboru pro uctění památky Štefánikovy dohromady 6 přístrojů vč. 200 mm hledače komet, 120 mm refraktoru a Reiflerových hodin. 95 mm refraktor byl posléze umístěn do prozatimní observatoře v Havlíčkových sadech, která byla přístupná jak členům, tak veřejnosti v pondělí a ve čtvrtek od 8. hodiny večerní. Na podzim byl ještě dokoupen další fotografický objektiv Voigtländer 108/394 mm. O výsledcích práce s ním referoval Josef Klepešta.

Pravidelné členské schůze konaly se v Svobodově posluchárně každý měsíc s výjimkou prázdnin a účast se pohybovala okolo 30 členů.


Produkty nenalezeny

dalekohled
0.370803117752