Supra dalekohledy
Položek 0 ks
Cena 0 Kč s DPH

Slovníček pojmů

AN-58 (ocel) - typ oceli používaný španělským výrobcem nožů, firmou Miguel Nieto. Jde o legovanou nerezovou chromovou ocel (Cr-13.51%, Mn-0.49% C-0.45%, Si-0.34%, Cu-0.08%, P-0.017%, V-0.015%, Ni-0.012%, Mo-0.010%, Al-0.003%, S-0.003%, Ti-0.001%), popouštěnou 3 hodiny při teplotě 350°. Dosahovaná tvrdost 58-60 HRC.

Barevná vada (chromatická aberace) -  se projevuje jako barevné modro-fialové nebo žluto-zelené lemování v obraze na kontrastních hranách. Vada je způsobena faktem, že světlo různých vlnových délek se po průchodu čočkou nesejde v jednom ohnisku, obraz není v ohnisku zcela ostrý v celém barevném spektru. Řeší se přidáním druhé čočky z odlišného materiálu, čímž se barvená vada výrazně omezí. Taková soustava se nazývá achromatická (objektiv achromát). Zbytkovou barvenou vadu lze řešit pečlivě spočítaným třetím členem soustavy (vznikne apochromát), po zavedení moderních skel též nahrazením jednoho členu achromátu tzv. nízkorozptylovým sklem (ED, UD, XD, F-ED ap.). Objektivy s nejlepší korekcí barvené vady (také nejdražší, kvůli požadavkům na monokrystal) používají jako třetí člen čočku vyrobenou z monokrystalu fluoridu (fluorid vápenatý - CaF2), vzduchotěsně vlepenou mezi ostatní dva členy.

Beta Titanium - skupina velmi odolných a poměrně pevných slitin (na tlak a tah) na bázi titanu s obsahem od 50 do 75%. Běžná tvrdost okolo 33-35 HRC. Podle určení jsou příměsmi nubium, molybden, vanad, hliník, železo, cín, zirkon, měď, uhlík a další prvky ve stopovém množství. Využití je zejména v lékařství, letectví a oborech vyžadujících pevnost a odolnost.

Centrální ostření - typ ostření binokulárního dalekohledu. Oba tubusy dalekohledu jsou zaostřovány stejně, rovnoměrně otáčením točítka ostření umístěného mezi tubusy dalekohledu.

Dioptrická korekce - mechanický prvek umožňující nastavit u binokulárních dalekohledů s centrálním ostřením rozdílnou korekci pro oči. Např. pokud uživatel nosí brýle s korekcí (L) -2 dptr. a  (P) -3 dptr., nejprve zaostří dalekohled točítkem centrálního ostření pro levé oko a následně točítkem dioptrické korekce doostří i pravé oko. Následně při změně vzdálenosti sledovaného objektu přeostřuje již jen točítkem centrálního ostření, dioptrická korekce zůstává nastavena.

Dráždivé látky jsou obsaženy jak v obranných sprejích, tak v nábojkách do plynovek, jejich koncentrace ovšem nenaplňuje limity pro jedy:

 • CN - chemicky C8H7ClO (chloracetofenol) - slzný plyn, vyvinutý mezi světovými válkami. Díky vyššímu stupni toxicity je nahrazován CS plynem. V podobě aerosolu dráždí oči, spojivky, dýchací cesty.
 • CS - chemicky C10H5ClN2 (chlorbenzalmalondinitril) - v podobě aerosolu vyvolává výrazné podráždění sliznic a očí, může vyvolat podráždění pokožky či krátkodobé ochromení (odtud nesprávné označení nervově-paralytický). Příznaky jsou dočasné, nezpůsobující trvalé poškození zdraví a zcela odezní (podle koncentrace) po 30-60 minutách. Látka nebyla klasifikována jako jed.
 • PEPPER - chemicky C17H27NO3, označení Nonivamid nebo též Pseudocapsaicin, též zvaný technický pepř. V podobě aerosolu se vstřebává pokožkou, vytváří pocit tepla až pálení, svalové napětí, až bolest. Výrazně účinnější při aplikaci na sliznice. V některých zemích je zakázaný, disponují s ním pouze silové složky.

FMC (Fully Multicoated Cover) - typ antireflexní úpravy optiky. Všechny optické plochy v systému jsou opatřeny vícenásobnou antireflexní úpravou zajišťující nízký odraz a vysokou propustnost světla.

Grain - starší malá jednotka hmotnosti, používáná zejména ve střelectví. 1 grain = 0.0648 gramu, 1 gram = 15.43 grainu.

Individuální ostření - typ zaostřování binokulárního dalekohledu. Každý okulár se ostří samostatně otáčením objímky okuláru. Je obvyklé u starších dalekohledů, u vojenských, obřích a některých speciálních binokulárů. Dalekohledy s tímto typem ostření mají většinou větší hloubku ostrosti, není třeba je přeostřovat tak často.

Hodinový stroj - příslušenství k hvězdářským dalekohledům. Stejnosměrný nebo krokový motorek montovaný na polární osu paralaktické montáže, zajišťuje rovnoměrné otáčení polární osy a tím i dalekohledu proti směru otáčení Země, tedy po směru otáčení oblohy rychlostí 1 ot./24 hod. Objekt umístěný v okuláru hvězdářského dalekohledu tak neujíždí ze zorného pole a lze jej dlouhodobě sledovat. Pro astrofotografii je funkce hodinového stroje naprosto nezbytná.

KATEX® - materiál na střenky nožů, navržený tradičním španělským výrobcem nožů, firmou Miguel Nieto. Vysoce odolný materiál, vyráběný v mnoha vzorech a barvách lisováním při stálé teplotě. K základním vlastnostem patří nízká nasákavost (0.6%/den), rozměrová a materiálová stálost beze změny vlastností (133° C / 19 MPa).

Let-Off - pojem z oblasti lukostřelby. Kladkové luky mají narozdíl od reflexních jiný průběh natahovací síly. U reflexního luku čím víc je luk natažený, tím větší sílu střelec vydává na udržení tětivy, což je náročné jak fyzicky tak zejména pro zamíření. U kladkového luku je třeba největší sílu na počátku natahování a v okamžiku, kdy se kladky přetočí, síla nutná k dotažení a k urdžení tětivy poklesne. Let-Off udává v procentech deklarované natahovací síly luku na kolik tato poklesne. Př. Let-Off je udán 80%, natahovací síla luku je 60 lb. STřelec tedy po natažení drží pouze 12 lb. (cca 5.5 kg).

Libra - jinak též pound - starší jednotka hmotnosti, používaná zejména ve Velké Británii a Spojenách státech, zvolna vytlačovaná zaváděním metrického systému. Používá se mj. fyzikálně nesprávně v lukostřelbě pro stanovení nátahové síly. Zkratka lb., 1 ilbra = 0.4536 kg, 1 kg = 2.2046 libry.

Mikarta - jde o vysokotlaké vrstvené lamináty, kde do pojiva (průmyslové pryskyřice na bázi fenolu, silikonu, melaninu) jsou přidávány další látky ať již měnící mechanické vlastnosti výsledného materiálu nebo látky dekorativní.

N690Co (ocel) - nerezová ocel vyráběná v Rakousku, hojně používaná pro materiál čepelí nožů. Z našich dodavatelů jí využívá především Oreste Frati - Fox (Itálie). Jde o vysoce koroziodolnou ocel, vhodnou do agresivního prostředí např. velmi vlhkého, prostředí s kyselinami a solemi (typicky džunge, moře atp.). Složení oceli se může drobně lišit, typické : chrom 17%, kobalt 1.5%, molybden 1.1 %, vanad 1.1%, uhlík 1.07% a další stopové příměsi.

Schmidt-Cassegrain (SCT) - konstrukce zrcadlového dalekohledu, tzv. katadioprický nebo-li čočko-zrcadlový systém. Objektivem je kulové primární zrcadlo, kombinované s vypuklým sekundárním zrcátkem připevněným na vstupní korekční desce, korigující zejména sférickou vadu. Výhodu SCT je krátká konstrukční délka, nižší hmotnost a vyšší světelnost oproti podobné konstrukci Maksutov-Cassegrain. Ostření je řešeno mikropohybem hlavního zrcadla, což umožňuje obrovský rozsah ostření (u některých modelů již od 2 metrů). Konstrukce vznikla ve 40. letech 20. století. Sériově ji zavedla do výroby americká firma Celestron Int. v polovině 60. let a zahájila tak rozšíření SCT mezi astronomy i fotografy. Konstrukce se používá i pro některé zrcadlové teleobjektivy.

Střely - výrobce střeliva Fiocchi Munizioni (Itálie) osazuje střelivo mnoha typy střel s různou gramáží. Označení typu střely je zkratkou anglického popisu:

 • CPHP - Copper Plated Hollow Point - střela se středovým otvorem a měděným pláštěním pro lovecké účely (22 LR, 22 WMR)
 • CPSP - Copper Plated Semi Point - poloplášťová střela, potahovaná mědí
 • FMJ - Full Metal Jacket - celoplášťová střela, olověné jádro, tombakový povlak (Cu90/Zn10), nekrytá tombakem ze strany nábojnice
 • FMJ TC BM - Black Mamba Troncated Cone - celoplášťová střela originální konstrukce Fiocchi, určená pro obranu, mající charakter komolého kužele s prohlubní pro vyšší zastavovací efekt
 • FMC - Full Metall Case - celoplášTóvá střela, krytá tombakem i ze zadní strany od nábojnice z důvodů snížení odparu olova při výstřelu
 • FN - Flat Nose - střela kuželového nebo ogiválního tvaru s plochou špičkou, používá se většinou ve spojení FMJ FN
 • FOA - Fiocchi Of America - náboje, vyráběné v USA tamní pobočkou Fiocchi Munizioni jak pro USA tak pro Evropu
 • GT - Golden Target - řada střeliva pro velmi přesnou terčovou střelbu, náboje osazeny přesnými střelami Händler & Natermann
 • LL - Lead Less - označení náboje bez obsahu těžkých kovů (střela typu FMC, netoxická zápalka např. Zeta Pí)
 • LRN - Lead Round Nose - celoolověná střela s oblou (ogivální) špičkou
 • LSP - Lead Soft Point - celoolověná ogivální střela
 • LSWC TFL - Lead Semi Wad Cutter Teflon Lead- terčová střela s konickou špičkou a střižnou hranou, opatřená teflonovým povlakem, používá se větších ráží např. 44 Magnum
 • LTC - Lead Troncated Cone - olověná střela, zakončená komolým kuželem (obdoba FN u celoplášťů)
 • RNCP - Round Nose Copper Plated - ogivální střela, potažená mědí
 • SJSP - Semi Jacket Semi Point - poloplášťová střela, olověné jádro, zploštělá odhalená špička, tombak kryje pouze 1/2 až 2/3 výšky střely, vyšší zastavovací účinek
 • SJSP SN -Semi Jacket Semi Point Stannum Nose - poloplášťová ogivální střela s cínovým, netoxickým jádrem
 • TC - Troncated Cone - střela zakončená komolým kuželem, vyskytuje se spolu s další zkratkou, většinou FMJ TC
 • TCCP - Total Cover Copper Plated - zcela zakrytá střela (vč. stany k nábojnici), potažená nikoliv tombakem, ale mědí
 • TER - Total Encapsulated Reverse - střela, určená pro tréningovou střelbu v uzavřených prostorech, zajišťující minimální odraz segmentů střely zpět ke střelci
 • WC - Wad Cutter - válcová střela se střižnou hranou, určená pro terčovou střelbu, zanechávající čistě střižené kruhové otvory v terči

Výstupní pupila - resp. její velikost představuje průměr rovnoběžného svazku světla vystupujícího z okuláru dalekohledu. Velikost výstupní pupily je daná poměrem průměru dalekohledu a zvětšení (např. pro dalekohled 7x50 ... 50/7=7.1 mm). Proti výstupní pupile přikládáme při pozorování oko, do kterého pak vstupuje světlo zorničkou. Zornička je vlastně oční clonka, která se při vysoké úrovni světla přivírá, naopak za šera a tmy se otevírá a reguluje tak množství světla dopadajícího na sítnici. Malé děti mají rozpětí otevření zorničky od 2 do 9 mm, ve středním věku se pohybuje od 3 do 7 mm a na stáří se její velikost prakticky stabilizuje okolo 4 mm. Z výše uvedeného vyplývá, proč většina "malých" dalekohledů s výstupní pupilou 3 až 5 mm ukazuje "pěkně" bez rozdílu věku, zatímco u dalekohledů s výstupní pupilou okolo 7 mm dochází ke sporům daným subjektivním vnímáním (nejenom věkem).

Světelnost dalekohledu - stejně jako u fotografického objektivu rozumíme světelností poměr ohniskové vzdálenosti dalekohedu a průměru dalekohledu a je zaběhlé značení f/x. Světelnosti dalekohledů se běžně pohybují v rozmezí f/4 až f/15. Čím světelnější dalekohled tím nižší hodnota. Světelné soustavy, označované také jako rychlé (fast) f/2-f/4.5 trpí daleko více na základní optické vady, které jsou různě korigovány, což způsobuje poměrně vysokou cenu takových přístrojů. Amatérské přístroje pro vizuální pozorování se dnes z důvodu mechanické konstrukce a snadné přenositelnosti vyrábějí ve světelnostech f/7-f/10, astrofotografické speciály potom f/3.5 až f/7.

Vzdálenost výstupní pupily (Eye Relief) - udává v jaké vzdálenosti od posledního optického členu bude oko vnímat celý, nevinětovaný obraz. Je to jeden z parametrů, který výrazně ovlivňuje komfort pozorování. Příliš krátká vzdálenost (4-10 mm) způsobuje, že oko je třeba do okuláru "namáčknout" a prakticky neumožňuje pozorování s brýlemi. Za optimální vzdálenost umožňující komfortní pozorování lze považovat rozsah 16-22 mm v případě, že dalekohled je vybaven očnicí/očnicemi. Sklopné či šroubovací očnice umožňují při této vzdálenosti i pohodlné pozorování s brýlemi.

Whitworthův závit - vznikl v době průmyslové revoluce v Anglii, kde se spolu s Austálií a částečně USA používá dodnes, zatímco ve zbytku světa je používán závit metrický (M). Whitwortův závit se označuje W a je doplněn vnějším průměrem v palcích ("). Stoupání se udává jako počet závitů na palec. U nás se s ním nejčastěji setkáváme u fotografických stativů, kde jsou běžné dva rozměry W1/4" a W3/8".

Zorné pole - rozlišujeme skutečné a zdánlivé. Skutečné (někdy též lineární) zorné pole udává, jak velký úsek je dalekohledem vidět. Udává se buď v metrech na kilometr nebo ve stupních např. 122 m / 1 km nebo 7°. Mezi úhlovým a lineárním vyjádřením je přibližný přepočet * 17,5. Zdánlivé zorné pole vyjadřuje, pod jakým úhlem vnímá oko obraz od kraje do kraje. Je dáno konstrukcí a vlastnostmi okulárů a podle něj se následně dělí okuláry resp. dalekohledy na standardní, širokoúhlé a ultraširokoúhlé. Běžně se zorné pole pohybuje od 45 do 60°. Za širokoúhlé se považují okuláry resp. dalekohledy s polem větším než 55°, za ultraširokoúhlé potom s polem větším než 80°, což bývá u binokulárních dalekohledů výjimka. Zdánlivé zorné pole se na dalekohledech běžně neudává, lze jej však spočítat vynásobením zvětšení a skutečného zorného pole (dalekohled 7x50 se ZP 6.5° má ZZP 45.5°). U astronomických okulárů je naopak většinou deklarováno.


Produkty nenalezeny

dalekohled
0.360734939575